Wednesday, July 7, 2010

Kaedah Asas Dalam Fiqh MuamalatKaedah asas dalam penentuan hukum urusan muamalat berkaitan harta menurut majoriti ulamak dan mazhab ialah:

"Hukum asas dalam urusan muamalat ialah kembali melihat tujuannya dan maslahat kebaikkan (yang boleh dicapai daripadanya)"

"hukum asal dalam semua perkara (kecuali dalam ibadat dan hubungan anatara lelaki dan wanita) adalah harus dilakukan kecuali ada dalil yang menyatakan pengharamannya."

Kaedah ini berdasarkan banyak nas dan Hadis Nabi S.A.W, antaranya:
maksudnya, "apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, maka ia adalh halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah, maka ia adalah haram. manakala untuk apa yang tidak disebut (halal atau haram) adalah diampunkan. Terimalah kemudahan dari Allah, dan sesungguhnya Allah tidak melupakan akan sesuatu apapun."
(H.R al-Bazzar, al-Tabrani drpd Abu Darda)

Terdapat pengecualian dalam kaedah "asal semuanya adalah harus selagi tidak dibuktikan hharam"

Dalam instrumen kewangan moden,ulamak kontemporari mempunyai pendapat yang berlainan, mereka menyatakan bahawa asal hukum transaksi kewangan di bank adalah haram selagi belum dibuktikan halal.

Ini kerana, instrumen kewangan moden di bank dan pelaburan lain kebanyakkannya adalah hasil ciptaan orang bukan Islam dan kapitalis atau dikenali sebagai sistem convensional yang menjadikan riba, gharar, dan judi sebagai asas dalam instrumen kewangan moden.

sistem konventional ialah mencipta lebih banyak wang dan memaksimumkan keuntungan untuk mereka tanpa mengira kesan kepada orang lain.

oleh itu, umat Islam wajib menggunakan perkhidmatan bank-bank Islam dan takaful. bank-bank Islam ini mempunyai pakar syariah yang merupakan penasihat syariah yang ditugaskan memantau aktiviti dan operasi bank Islam, mereka telah memikul tanggungjawab dunia dan akhirat. tanpa penasihat syariah, setiap individu bertanggungjawab sendiri atas penglibatannya dalam urus niaga yang haram.

Sumber: Panduan Perbankan Islam, Utz Zaharuddin Abd. Rahman

No comments: